SAND (JP) "baseball bat" T-Shirt-M (medium)

Description

SAND T-SHIRT
NAME:"baseball bat"
COLOUR: black
PRINT: grey/white/red

SAND (JP) "baseball bat" T-Shirt-M (medium)

Additional Information

SIZE M (medium)